top of page

BİYOFİLİK TASARIM-MEKAN İLİŞKİSİ


BİYOFİLİK TASARIM NEDİR?

Biyofilik Tasarım, kullanıcılarını doğayla buluşturacak ve bütünleştirecek şekilde mekanı tasarlama yöntemidir. Bu yaklaşımla tasarlanmış mekanlar kullanıcılarına yaşam ve iş ortamlarında daha düşük stres ve daha yüksek refah seviyeleri ile daha sağlıklı ortamlarda yaşama imkanları vermektedir.


. BİYOFİLİK TASARIM NASIL TÜREMİŞTİR?

Biyofili terimi aslen “biophilia” kavramından gelir. Biophilia, “yaşam sevgisi veya yaşayan sistemlerin sevgisi” anlamına gelir ve doğal çevreyle olan içsel bağımızdır. Hepimizin, doğal dünya ile yüz binlerce yıllık geçmişe dayanan genetik bir bağlantısı olduğunu belirtir. Artan kentleşme oranlarının doğal dünya ile olan bağlantıyı ne kadar etkilediğini gözlemleyen Amerikalı psikolog Edward O. Wilson tarafından 1980’lerde yaygınlaştırılan bir terimdir. Gelişmiş ülkelerde kentsel dokunun giderek büyümesi, gelişmekte olan ülkelerde ise kente doğru yüksek oranlardaki göçler nedeniyle günümüzde “biyofili” terimi giderek önem kazanmaktadır.


BİYOFİLİK TASARIM NEYİ AMAÇLAR?

Kentleşmenin giderek artması sebebiyle bireylerin doğal ışık, yeşil alanlarla olan bağlılığı azalmıştır. Bu durum özellikle kurumsal ofis sektöründe, eğitim ve hastane yapıları gibi kamusal mekanlarda önemlidir. Doğadan uzak bir çevre zayıf performansa sebep olarak verimliliği düşürür. Bu durum iş kaybı, yüksek maliyetler ve belli psikolojik sorunlara sebep olabilir. Bununla birlikte, teknolojinin artmasıyla gelişmeler ve tasarım konusundaki yeni yaklaşımlar olumlu değişimlere yol açmaktadır.

Doğadaki açık ve özgür alanların hissedilebilmesinden hareketle iç mekânda da görsel sürekliliğin sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasını önerir. Bunu sağlamak içinde açık geniş mekânlar, manzara açıklıkları, şeffaf, yarı şeffaf ya da alçaltılmış duvarlar, doğayı çağrıştıran manzaralar kullanılabilir.

BİYOFİLİK TASARIMIN YARARLARI

İnsanın da doğanın parçası olduğu kabulünden hareketle doğal çevrenin yararları ve onarıcı etkisine daha geniş bir perspektiften bakmak ve anlamak önemlidir. Doğanın iç mekâna entegrasyonunu sağlayan biyofilik tasarım deneyimleri hem insanların doğa ile bağlantı kurma ihtiyacı karşılanmakta hem de doğanın yapılı çevre içindeki iyileştirici gücünü artırmaktadır. Stresin ve zihinsel yorgunluğun iyileşmesine yardımcı olduğu birçok çalışma ile ortaya konan bu tasarım deneyimlerinin tüm yapılı çevrelerde iç mekâna uygulanması, sağlıklı nesillerin devamlılığı ve iş veriminin artırılması için bir yol olabilmektedir. Özellikle eğitim ve ofis yapıları başta olmak üzere mevcut mekânlarda yeni düzenlemeler ile bu bağlantılar sağlanabileceği gibi, tasarım aşamasında da bir model olarak uygulanabilmektedir.


195 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

DEPREME PERDE

Comments


bottom of page